Řídící systém SV-Con

Výkonné modulární srdce našich zařízení

Řídící systém SV-Con je sběrnicový modulární systém, který lze sestavit z jednotlivých subsystémů plnících své dílčí funkce. Subsystémy lze osadit pouze těmi moduly, které jsou pro danou funkci vyžadovány. Všechny moduly jsou vyrobeny v kvalitním průmyslovém designu s uchycením na lištu DIN35. Prostřednictvím našeho software je možné moduly konfigurovat a ovládat.

pokračovat

Hlavní prvky

10,4″ Terminál – dotykový průmyslový embedded PC na robustní platformě Linux, na které běží specifická aplikace pro ovládání zařízení. Terminál je vybaven veškerým potřebným rozhraním jak pro komunikaci se supervizorem, tak s jednotlivými subsystémy.

Jádro každého subsystému je CPU modul, který zajištuje napájení a přidělení unikátní MODBUS adresy I/O modulům, které jsou k němu připojeny. Tento modul lze dále naprogramovat pro specifickou autonomní činnost – podobně jako jiné PLC systémy. Například jako datalogger, víceosý zakladač apod. Pro tyto účely je modul vybaven microSD slotem pro paměťovou kartu.

V subsystému mohou být moduly DIGITAL IN/OUT, ANALOG IN/OUT, modul k řízení dvoufázových krokových motorů nebo stejnosměrných motorů a modul termočlánkového zesilovače.

Přednosti systému SV-Con

 • Plně modulární
 • Výkonná CPU jednotka
 • 10,4“ dotykový terminál
 • Robustní a spolehlivá platforma Linux
 • TCP/IP Ethernet
 • Vzdálený přístup

 

Softwarová výbava

 • Platforma Windows pro operátora
 • Monitorování v reálném čase
 • Správa procesních receptů
 • Grafy (teplota, proudění plynu, …)
 • Události (alarmy, přerušení, postup receptu, …)
 • Inteligentní kaskádový regulátor teploty s přesností 0.1°C

 

 

Moduly subsystému

24V PSU 24V Stejnosměrný napájecí zdroj pro Terminál a subsystémy
Modul SVC-T10 Terminál standardně obsahuje dvě nezávislá RS-485 sériová rozhraní, ethernetový port, USB port a port pro SD kartu. Volitelně může být vybaven portem HDMI, Wifi/Bluetooth kartou a zvukovým výstupem. Na terminál je naistalován operační systém Linux a specifická aplikace pro ovládání zařízení.
Modul SVC-CPU Zajištuje napájení a přidělení jedinečné modbus adresy I/O modulům, které jsou k němu připojeny. Komunikace s okolím je zajištěna pomocí standardizovaného protokolu Modbus-RTU a to pomocí rozhraní RS-485 nebo pomocí Ethernetu.
Modul lze dále naprogramovat pro specifickou autonomní činnost – podobně jako jiné PLC systémy. Například datalogger, víceosý zakladač apod. Pro tyto účely je modul vybaven portem pro paměťovou SD kartu.
Modul SVC-Din08 Modul snímá stav digitálních procesních signálů a přeposílá do CPU modulu. Společný pól, napájení a procesní vstupy jsou galvanicky odděleny od ostatního řídícího systému. Stav každého vstupu je indikován příslušnou LED na čelním panelu. Možnost připojit například tlačítka, spínače.
Modul SVC-Dout16 Modul spíná kladné napájecí napětí na procesní výstupy. Napájení a procesní výstupy jsou galvanicky odděleny od ostatního řídícího systému. Stav každého výstupu je indikován příslušnou LED na čelním panelu.
Možnost připojit různé ventily.
Modul SVC-Ain08 Modul měří analogové procesní signály a jejich hodnoty přeposílá do CPU modulu. Společný pól, napájení a procesní vstupy jsou galvanicky odděleny od ostatního řídícího systému. Modul má 5 napěťových rozsahů a jeden proudový rozsah. Všechny rozsahy se nastavují pomocí SW nástroje. Každý vstup může mít nastaven libovolný rozsah nezávisle na ostatních vstupech. Pokud se nějaký vstupu ocitne mimo jeho rozsah, je to indikováno příslušnou červenou LED na čelním panelu.
Možnost připojit například snímače tlaku.
Modul SVC-Aout08 Modul slouží k analogovému ovládání akčních členů. Na každou výstupní svorku je možné nastavit napětí od -10V do + 10V dle zvoleného rozsahu. Výstupní hodnoty jsou zadávány CPU modulem s obnovací rychlostí 10ms. Společný pól, napájení a výstupy jsou galvanicky odděleny od ostatního řídícího systému. Modul Aout08 má 4 napěťové rozsahy. Všechny rozsahy se nastavují pomocí SW nástroje. Každý výstup může mít nastaven libovolný rozsah nezávisle na ostatních výstupech. Výstupy jsou odolné proti zkratu.
Možnost připojit například MFC.
Modul SVC-TCA08 Modul termočlánkového zesilovače v defaultním provedení s 8 vstupy.
Modul SVC-MDriver01 Modul je určen k řízení dvoufázových krokových motorů, nebo stejnosměrných motorů. Ovládání probíhá prostřednictvím systémové sběrnice RS485, nebo pomocí digitálních a analogových vstupů. Jednotka má 7 digitálních vstupů, vstup pro snímač otáček – imkrementální encodér, 2 digitální výstupy a 2 analogové vstupy. Dále obsahuje dva Full H-Bridge výkonové můstky pro řízení motorů. Konfigurace modulu se provádí pomocí SW nástroje, a pomocí mechanických přepínačů na čelním panelu.
Systémová sběrnice RS-485 (SVC BUS30) je galvanicky oddělená od zbytku modulu. Digitální vstupy a výstupy jsou také galvanicky oddělené. Motor, enkodér a analogové vstupy jsou na společném potenciálu s externím napájecím napětím. Řídící obvody jsou napájeny ze systémové sběrnice – SVC BUS30, motor je napájen externím napájecím napětím. Modul také měří teplotu své výkonnové části a externí napájecí napětí. Je také vybaven pamětí EEPROM pro ukládání konfigurace a kalibračních dat. Enkodér může být dvou nebo tří kanálový s jednoduchým nebo diferenciálním výstupem. Jednotka umožňuje mikrokrokování, kdy každý krok krokového motoru je rozdělen na 256 mikrokroků.