Kalibrační laboratoř a servisní centrum hmotnostních regulátorů průtoku

Profesionálně vybavené servisní centrum a kalibrační laboratoř pro hmotnostní průtokoměry a regulátory průtoku plynů a kapalin. Jsme certifikovaným členem Global Service Office (GSO), tedy celosvětové servisní sítě výrobce hmotnostních průtokoměrů Bronkhorst High-Tech B.V. Jsme proškoleni pro servis i kalibrace jejich výrobků, což zaručuje stejnou úroveň servisu u nás jako u výrobce. Žádný jiný výrobce průtokoměrů nemá servisní síť – jsme jediný servis v ČR.

Jsme schopni poskytnout komplexní služby, od periodických kalibrací, přes opravy a čištění zanešených přístrojů, až po modifikace a změny rozsahu. Servisní centrum je vybaveno ultrazvukovou čisticí linkou, heliovým detektorem netěsností, a boxem pro tlakové zkoušky. Samozřejmostí je monitorované prostředí se záznamovým systémem. Všechny naše etalony mají zajištěnou návaznost na mezinárodní etalony.

Pro kalibrace hmotnostního průtoku plynů jsme akreditovaní ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

U ostatních výrobců MFC je oprava limitována dostupností náhradních dílů – neváhejte nás kontaktovat.

pokračovat

Kalibrace hmotnostních průtokoměrů pro plyny

Kalibrace se provádí dusíkem s čistotou minimálně 99,999% v pěti či více bodech  dle přání zákazníka. Součástí každé kalibrace je test těsnosti na heliovém detektoru a tlaková zkouška.
Provádíme kalibrace přístrojů všech výrobců. Naše měřící schopnost je 1 mln/min* až 1000 lN/min* ekvivalentu N2 s CMC až 0,2%. Pro průtoky nad 100 ln/min1) ekvivalentu N2 je z technologických důvodů nutné před kalibrací provést Inspekci.
* Index “n” u objemových jednotek hmotnostního průtoku označuje vztažné hodnoty k teplotě T = 273,15 K a tlaku p = 101325 Pa.
Možnost akreditace dle ISO 17025. 

 

 

SVCS Process Innovation s.r.o.
Kalibrační laboratoř

 

Inspekce hmotnostních průtokoměrů a hmotnostních regulátorů průtoku

Rozebrání přístroje, kontrola vnitřních částí, seřízení ventilu, složení.
Na základě inspekce je vyhodnocen stav přístroje a navrhnut další postup zákazníkovi. Inspekci je doporučeno provést před každou kalibrací, protože i drobné nečistoty uvnitř průtokoměru mohou značně ovlivnit jeho přesnost.

Čištění v ultrazvukové lázni

Opravy, čištění a dekontaminace zanešených průtokoměrů a ventilů.
Po čištění zaručujeme maximální čistotu. 

Změny rozsahu/úpravy

Provádíme změny rozsahu a jiné úpravy, jako změnu/doplnění fieldbus interface.
Možné varianty: PROFIBUS DP, CANopen®, DeviceNet™,
FLOW-BUS, Modbus-RTU/ASCII

Kalibrace hmotnostních průtokoměrů pro kapaliny

Kalibrace se provádí deionizovanou vodou nebo isopropanolem v pěti (LIQUI-FLOW) nebo sedmi (CORI-FLOW) bodech, případně ve více bodech dle přání zákazníka.
Součástí každé kalibrace je test těsnosti na heliovém detektoru a tlaková zkouška. Provádíme kalibrace přístrojů všech výrobců.

Naše měřící schopnost je již od 0,1 g/h až do 30 kg/h s CMC až 0,2%.

Inspekce přístrojů LIQUI-FLOW, mini CORI-FLOW a CEM

Rozebrání přístroje, kontrola vnitřních částí, seřízení ventilu, složení.
Na základě inspekce je vyhodnocen stav přístroje a navrhnut další postup zákazníkovi. Inspekci je doporučeno provést před každou kalibrací, protože i drobné nečistoty uvnitř průtokoměru mohou značně ovlivnit jeho přesnost.

Čištění v ultrazvukové lázni/proplach

Opravy, čištění a dekontaminace zanešených průtokoměrů a ventilů.

Po čištění zaručujeme maximální čistotu.

Proplach nerozebíratelných částí přístrojů mini CORI-FLOW/CEM saponátem, vodou, isopropanolem, případně po konzultaci jiným rozpouštědlem.

Změny rozsahu/úpravy

Provádíme změny rozsahu a jiné úpravy, jako změnu/doplnění fieldbus interface.

Možné varianty: PROFIBUS DP, CANopen®, DeviceNet™, FLOW-BUS, Modbus-RTU/ASCII